top of page

מדוע צריך יועץ אולפנים

 

הקמת אולפני טלוויזיה, רדיו והקלטות, היא עניין מורכב הן ברמה הטכנית והן ברמה הפונקציונאלית. כיום אנו עדים לטכנולוגיות רבות ומגוונות לצילום ולהקלטה, ועל כן מחשבה רבה צריכה להיות מוקדשת לבחירת הציוד המתאים לדרישות הלימודיות. כבר בשלב התכנון האדריכלי יש לתת את הדעת על יחסי הגומלין בין החללים הפונקציונאליים באולפן הטלוויזיה, כגון: חדר בקרת התמונה, בקרת הקול, הבקרה הטכנית ועוד. באולפן לימודי יש חשיבות מכרעת אף יותר למיקום חללים אֵלוּ, מאחר והדרישות הלימודיות הן שונות מאולפני טלוויזיה, רדיו והקלטות המיועדים לצרכים מקצועיים ולשידור (Broadcast)

 

בשוּק קיימות חברות רבות העוסקות בייעוץ. רובן ככולן גם עוסקות במכירת ציוד ועל כן יש כאן ניגוד אינטרסים מובהק. יועץ אולפנים משָׁרֶת אך ורק את הלקוח , ועל כן אָמון על התאמת האולפן לדרישות הלימודיות, לתקציב הנתון ולאופי הפעילות במוסד הלימודי. יועץ האולפנים מלווה את פרויקט הקמת האולפן עוד משלב התכנון האדריכלי ומשמש כמתאם בין יועצים רבים, כגון: חשמל, אקוסטיקה, מיזוג אוויר, תאורה, תקשורת ובטיחות. במיזוג האוויר כדוגמא פשוטה לנושא נדרשת מערכת מיזוג אוויר מושקטת בעלת סף רעש נמוך מאוד, הדלתות במבנה הן אקוסטיות ולכל אחת דרגת הפרדה שונה משאר הדלתות על פי התפקוד ועוד

 

מושון נחמיאס, מייסד                      , הוא בעל תואר ראשון מהחוג לקולנוע ולטלוויזיה של אוניברסיטת תל-אביב ובעל תואר שני  בתקשורת מהמכללה האקדמית נתניה. מזה למעלה מ- 20 שנה עוסק בייעוץ, בתכנון ובהקמה של אולפני טלוויזיה ברחבי הארץ. מושון מלמד בימוי טלוויזיה בחוג לקולנוע וטלוויזיה באוניברסיטת תל-אביב, ושימש כראש המחלקה לקולנוע במרכז הבין תחומי לעיצוב ולטכנולוגיה באוניברסיטת אריאל וכן כמרכז הלימודים המעשיים בבית הספר לתקשורת, במכללה האקדמית נתניה. עסק בצילום, בימוי והפקה של סרטים עלילתיים, דרמות וסרטי תעודה בארץ ובחו"ל

bottom of page